Stowarzyszenia

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział Częstochowa
ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 324 78 72
e-mail: pzitb.czestochowa@o2.pl
www: http://pzitb-czestochowa.pl
kierownictwo: mgr Nawrocka-Tazbir Małgorzata

Techniczne