Stowarzyszenia

Rada Terenowej Jednostki Organizacyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 63 48
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie
 ul. Piłsudskiego 34/36, 42-202 Częstochowa
 tel.: 501 052 280
Ruch Inicjatyw Społeczno Ekologicznych PRZYTULIA
 ul. Marii Konopnickiej 117, 42-260 Kamienica Polska
 tel.: 696 171 058
Rycerstwo Orderu Czarnej Madonny
 ul. Kordeckiego 2, 42-226 Częstochowa
Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji SOWA
 ul. Kościelna 53/63, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 365 09 88; 608 363 966
Społeczny Samorząd Mieszkańców
 ul. Nowowiejskiego 3, 42-202 Częstochowa
 tel.: 362 94 44
Stowarzyszenie Absolwentów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
 ul. Pułaskiego 15, 42-226 Częstochowa
 tel.: 34 324 12 28
Stowarzyszenie Archeologiczno-Numizmatyczne im. Dr Władysława Terleckiego
 ul. Kossaka 26, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 365 86 99; 509-534-246
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP- Oddział w Częstochowie
 ul. Kopernika 11/11, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 69 35
Stowarzyszenie Artystyczne BaseArt
 ul. Mickiewicza 18/14, 42-217 Częstochowa
 tel.: 662 53 09 17