Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Siostry Faustyny w Archidiecezji Częstochowskiej
ul. Limanowskiego 120, 42-208 Częstochowa
tel.: 34 323 04 62
kierownictwo: Zenon Zalewski

Religijno-charytatywno-edukacyjne