Stowarzyszenia

Stowarzyszenie dla Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej
ul. Waszyngtona 4/8 pok.36, 42-217 Częstochowa
kierownictwo: Jacek Kalina

Edukacja