Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Drobnych Producentów Warzyw, Owoców i Kwiatów PROMENADA II
 ul. Kisielewskiego 40, 42-215 Częstochowa
 tel.: 34 372 20 49
Gospodarcze
 ul. Jana III Sobieskiego 13 A lok.2, 42-217 Częstochowa
Stowarzyszenie "Fabryka Twórczości"
 ul. Bór 230C, 42-202 Częstochowa
 tel.: 696 178 477
Stowarzyszenie GAMMA
 al. Armii Krajowej 82 m 59, 42-215 Częstochowa
Stowarzyszenie Handlowców im. Dr J.Korczaka
 ul. ul. Korczaka paw. nr 5 , 42-217 Częstochowa
 tel.: 365 53 60
Stowarzyszenie Handlowców Jagiellończycy
 ul. Brzozowa 2/8, 42-216 Częstochowa
 tel.: 604561552, 34 363 82 27
Stowarzyszenie Handlowców Targowiska przy Św. Barbary
 ul. Czarnieckiego 30, 42-218 Częstochowa
 tel.: 34 361 16 15
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej
 ul. Księżycowa 12, 42-202 Częstochowa
 tel.: 604 949 454
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
 ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 50 41
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 50 42