Stowarzyszenia

Gospodarcze
ul. Jana III Sobieskiego 13 A lok.2, 42-217 Częstochowa
e-mail: demokracja@e-demokracja.pl
kierownictwo: Krzysztof Ciupis

Edukacja