Stowarzyszenia

Stowarzyszenie GAMMA
al. Armii Krajowej 82 m 59, 42-215 Częstochowa
www: http://www.S3group.org.pl
kierownictwo: Oskar Bień

Pomoc społeczna ochrona zdrowia, edukacja dzieci i młodzieży