Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Handlowców im. Dr J.Korczaka
ul. ul. Korczaka paw. nr 5 , 42-217 Częstochowa
tel.: 365 53 60
kierownictwo: Adamus Rafał

Gospodarcze