Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Handlowców Targowiska przy Św. Barbary
ul. Czarnieckiego 30, 42-218 Częstochowa
tel.: 34 361 16 15
kierownictwo: Jerzy Gralewski

Gospodarcze