Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej
ul. Księżycowa 12, 42-202 Częstochowa
tel.: 604 949 454
e-mail: region.cz@wp.pl
kierownictwo: Jadczak Zbigniew

Prozdrowotne