SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny
Dorota Hassenfeld

Człowiek roku 1929 - Dorota Hassenfeld

22 listopada 2022
Rysunkowy portret historyka Juliusza Sętowskiego
Udostępnij

Była sanitariuszką wojenną, działaczką oświatową, opiekunką w ochronce (przedszkolu), udzielała się w organizacjach kobiecych. W roku 1929, jako pierwsza kobieta w Częstochowie, została adwokatką.

middle-Dorota-Hassenfeld(1).jpg

Dorota Hassenfeld z Goldmanów urodziła się 1 marca 1898 r. w Częstochowie, była córką Pawła Goldmana, kupca, i Salomei ze Steinhardtów. W 1918 r. ukończyła Gimnazjum Wacławy Chrzanowskiej w Częstochowie (obecnie I LO im. J. Słowackiego). W latach 1917–1918 jako wolna słuchaczka studiowała medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od listopada 1918 r. do października 1919 r. pracowała społecznie w sekcji kulturalno-oświatowej w szkole dla analfabetów utworzonej przy 27. pułku piechoty w Częstochowie. 15 lipca 1920 r., w czasie wojny polsko-bolszewickiej, zgłosiła się ochotniczo do Wojska Polskiego, gdzie powierzono jej obowiązki kancelistki Szpitala Wojskowego nr 1 w Częstochowie, służyła również jako sanitariuszka na froncie cieszyńskim.

W 1923 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów utrzymywała się z udzielania korepetycji. W tym okresie związała się z ruchem socjalistycznym. Brała udział w akcjach oświatowych organizowanych przez Polską Partię Socjalistyczną (m.in. prowadziła kursy dla analfabetów). Z ramienia związków zawodowych w Częstochowie wygłaszała odczyty z prawa pracy i prawa rodzinnego. Po długich staraniach umożliwiono jej odbycie bezpłatnej aplikacji sądowej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Po złożeniu egzaminu sędziowskiego (z wynikiem dobrym) rozpoczęła aplikację adwokacką w kancelarii adwokata Jana Gliksona w Częstochowie. W 1929 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Potem podejmowała się obrony w procesach politycznych, m.in. członków Komunistycznej Partii Polski.

Od 1934 r. Hassenfeld wspólnie z mężem prowadziła kancelarię adwokacką w Częstochowie (była pierwszą i do 1939 r. jedyną adwokatką w tym mieście). Angażowała się w wieloraką działalność społeczną: w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, w Zrzeszeniu Kobiet z Wyższym Wykształceniem przy Lidzie Obrony Praw Człowieka i Obywatela (w 1939 r. pełniła tam funkcję wiceprezesa) oraz w Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość.

We wrześniu 1939 r. jako sanitariuszka ochotniczo brała udział w obronie Warszawy. Do Częstochowy wróciła rok później. Nadal działała społecznie: pełniła funkcję sędziego polubownego, pracowała w szpitalu, sprawowała opiekę nad dziećmi w ochronce. W kwietniu 1941 r. została zmuszona do zamieszkania w getcie częstochowskim. W końcu tegoż roku, dzięki pomocy z zewnątrz, wydostała się z getta i ukrywała się pod Koniecpolem, a od 1942 r. - pod nazwiskiem Hankiewicz w Warszawie; prowadziła tam tajne nauczan

middle-Dorota-Hassenfeld-(z-tyłu)-w-grupie-adwokatów-częstochowskich.jpg

W czasie powstania warszawskiego była sanitariuszką na Wawrzyszewie. Po upadku powstania wydostała się z Warszawy i osiadła wraz z mężem w Pociesznej Górce, w powiecie piotrkowskim. Zorganizowała tajne nauczanie dla dzieci z okolicznych wsi.

W lutym 1945 r. powróciła do Częstochowy i wspólnie z mężem otworzyła kancelarię adwokacką (przy II Alei 32). Od 1953 r. była adwokatką w Zespole Adwokackim nr 1 (przy ul. Racławickiej 2). Była członkinią szeregu organizacji społecznych: Zrzeszenia Prawników Demokratów, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Ligi Morskiej, Ligi Kobiet (była członkinią zarządu miejskiego, powiatowego, wojewódzkiego, a także głównego), należała do zarządów Rady Kobiecej przy Miejskim Handlu Detalicznym (MHD), Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich oraz Stowarzyszenia Kobiet Prawników. W latach 1953–1957 jako radna Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie przewodniczyła komisji pracy i pomocy społecznej. Zmarła 6 marca 1980 r. w Częstochowie. Pochowano ją na miejscowym cmentarzu Kule (sektor 111, rząd 2, grób nr 13). Dorota Hassenfeld odznaczona została m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Medalem X-lecia Polski Ludowej oraz Złotą Odznaką Adwokatury PRL (1978 r.).

Zdjęcie: Dorota Hassenfeld (z tyłu) w grupie adwokatów częstochowskich


Cykle CGK - Autorzy