SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Mieczysław Kokowski

Człowiek roku 1917 - Mieczysław Kokowski

28 marca 2023
Rysunkowy portret historyka Juliusza Sętowskiego
Udostępnij

W Częstochowie był znanym adwokatem, później sędzią, zasiadał w Radzie Miejskiej, udzielał się na niwie politycznej i społecznej, był działaczem patriotycznym. W 1917 r. powierzono mu stanowisko prezesa Królewskopolskiego Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Mieczysław Kokowski urodził się 19 października 1862 r. w miejscowości Łobudzice (powiat piotrkowski), był synem Ludwika i Tekli z Maleszewskich, właścicieli ziemskich, a także bratem Wacława (1868–1934) - księdza, działacza społecznego, który pracował m.in. w parafii św. Zygmunta w Częstochowie.

Kokowski od 1897 r. mieszkał w Częstochowie (przy I Alei 8, później przy ul. Teatralnej/ al. Wolności 15). W 1902 r. był adwokatem przysięgłym przy piotrkowskim Sądzie Okręgowym, około 1905 r. otworzył kancelarię adwokacką w Częstochowie. Jako czołowy przedstawiciel miejscowej Narodowej Demokracji w 1907 r. z ramienia komitetu narodowego brał udział w wyborach do II Dumy Państwowej.

middle-Mieczysław-Kokowski-znajduje-się-w-II-rzędzie,-pierwszy-od-prawej,-1916-r.(1).jpg

Kokowski należał do Rady Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. W 1908 r. wszedł do Komitetu Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie. Po wybuchu wojny, w sierpniu 1914 r. wszedł (wraz z Ignacym Tomczykiem i Janem Gliksonem) do komisji rozjemczej powołanej przez Radę Miejską (RM), która - w związku ze wstrzymaniem działalności instytucji sądowych - miała pośredniczyć w rozsądzaniu sporów. W latach 1915–17 zasiadał w Radzie Miejskiej; od 1915 r. był zastępcą prezesa RM (doktora Józefa Marczewskiego).

W grudniu 1916 r. stanął na czele Narodowego Komitetu Wyborczego przed wyborami (kurialnymi) do RM. W listopadzie 1918 r. ustanowiono go przewodniczącym Głównej Komisji Wyborczej do Sejmu Ustawodawczego w okręgu nr 30 (powiaty częstochowski i radomszczański). Kokowski jako działacz społeczny zasiadał w zarządach: Straży Ogniowej Ochotniczej (w 1905 r. był jej prezesem), Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan, Towarzystwa Pracy Społecznej, Towarzystwa Opieki Szkolnej, Towarzystwa Muzycznego „Lutnia” (gdzie pełnił funkcję prezesa).

Wielokrotnie w redakcji „Gońca Częstochowskiego” składał datki na cele społeczne. W 1906 r. należał do Komitetu Szkoły Polskiej, który utworzył I Polskie Gimnazjum w Częstochowie. W czerwcu tegoż roku był jednym z założycieli częstochowskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, później należał do zarządu tej organizacji. Od grudnia 1916 r. kierował polskim wydziałem apelacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie. W latach 1917–22 jako sędzia zajmował stanowisko prezesa (królewskopolskiego, a od końca 1918 r. polskiego) Sądu Okręgowego w Częstochowie. Od 1920 r. zaangażowany był w działalność Komitetu Plebiscytowego Okręgu Częstochowskiego. Za jego namową do działań na rzecz Górnego Śląska włączyli się sędziowie Sądu Okręgowego w Częstochowie. Dzięki Kokowskiemu rozszerzono działania Komitetu Plebiscytowego na powiaty wieluński i radomszczański; wydano m.in. odezwę patriotyczną „Do Panów Sędziów Pokoju”, którą kolportowano w Wieluniu.

W 1922 r. wyjechał na stałe do Warszawy, gdzie - jak podawał „Goniec Częstochowski” - miał objąć nowe stanowisko.

Jego żoną była Alfonsyna z Gutowskich, córka właścicieli dóbr Majków pod Kaliszem, działaczka Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan, członkini Rady Opiekuńczej Polskiej Macierzy Szkolnej oraz zarządu Towarzystwa Opieki Szkolnej, inicjatorka i organizatorka budowy pomnika „Częstochowa Synom Swoim 1914–1918” na cmentarzu Kule w Częstochowie. W małżeństwie z nią miał dwoje dzieci: córkę Marię i syna Jerzego, inżyniera leśnika, żołnierza Legionów Polskich.

Na fotografii z 1916 r. Mieczysław Kokowski ukazany jest w drugim rzędzie, jest pierwszy od prawej strony.

Cykle CGK - Autorzy