SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Rysunkowy portret historyka Juliusza Sętowskiego

Historyczny Człowiek Roku
Juliusz Sętowski

Historyczne teksty Juliusza Sętowskiego od wielu lat cieszą się popularnością wśród czytelników CGK. Najnowsze wcielenie tych tekstów to zabawa w przyznawanie tytułu „Człowieka Roku” postaciom zasłużonym dla Częstochowy. Będziemy skakać po strzałce czasu, poznawać wybitne osobowości i odsłaniać zapomniane karty historii.

Historia

Człowiek roku 1881 - Jan Grosman

​Był przemysłowcem, działaczem społecznym i kulturalnym, kolekcjonerem sztuki. W roku 1881 w Częstochowie utworzył (wraz z bratem Stanisławem) fabrykę guzików – największy tego typu zakład w Królestwie Polskim.

Historia

Człowiek roku 1956 - Ryszard Piotr Magnuszewski

​Był elewem w Korpusie Kadetów we Lwowie, w 1939 r. obrońcą Grodna przed armią radziecką, od 1942 r. żołnierzem Armii Krajowej, a w 1944 r. uczestnikiem powstania warszawskiego. Po wojnie pracował jako lekarz w Blachowni i Częstochowie. W roku 1956 współorganizował w Częstochowie Szkołę Położnych; której był dyrektorem i wykładowcą.

Historia

Człowiek roku 1934 - Alfred Franke

​Zapisał się w pamięci częstochowian jako znakomity chirurg, naczelny lekarz szpitala Najświętszej Maryi Panny, działacz społeczny, sportowy oraz związków paramilitarnych i zrzeszających Ochotników Wojennych Armii Polskiej. W roku 1934 - głównie dzięki jego aktywności - oddano do użytku Ognisko Obrony Niepodległości przy ul. Pułaskiego.

Historia

Człowiek roku 1915 - Walenty Miłaczewski

​Pracował jako nauczyciel w Częstochowie, był instruktorem gimnastyki w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” oraz w Częstochowskim Kole Gimnastycznym, udzielał się jako działacz dobroczynny, patriotyczny i niepodległościowy. W roku 1915 został naczelnikiem gniazda częstochowskiego „Sokoła”.

Historia

Człowiek roku 1911 - Ksiądz Józef Mężnicki

​Był kapłanem, społecznikiem, aktywnym działaczem dobroczynnym i spółdzielczym. W roku 1911 doprowadził w Częstochowie do konsolidacji ruchu spółdzielczego.

Historia

Człowiek roku 1937 - Marian Skrzynecki

​Był działaczem niepodległościowym. Jako przedstawiciel konspiracyjnej organizacji młodzieżowej w 1905 r. brał udział w strajku szkolnym w Częstochowie. Należał tu od 1909 r. do organizacji bojowej PPS-Frakcji Rewolucyjnej, później działał w Związku Walki Czynnej oraz Związku Strzeleckim. W latach 1914–1917 służył w Legionach Polskich. W sierpniu 1937 r., w stopniu podpułkownika, został zastępcą dowódcy 7. pułku ułanów. W sierpniu 1939 r. Marian Skrzynecki objął dowództwo pułku.

Historia

Człowiek roku 1930 - Antoni Furmańczyk

​Zaangażowany był w działalność niepodległościową w szeregach Narodowego Związku Robotniczego. W latach 1911–1917 był zesłańcem syberyjskim. Jako działacz polityczny, związkowy i samorządowy od 1923 r. związany był z Częstochową. W roku 1930 został przewodniczącym Rady Powiatowej Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Z ramienia BBWR zamierzał kandydować do Sejmu. Zginął w 1930 r. w zamachu o podłożu politycznym.

Historia

Człowiek roku 1914 - Wincenty Szudejko

​Przed wybuchem I wojny światowej był nauczycielem gimnazjalnym w Częstochowie, działaczem patriotycznym i niepodległościowym. W roku 1914 utworzył, a później prowadził gimnazjum męskie, które dało początki słynnemu II Liceum Ogólnokształcącemu im. Romualda Traugutt.

Historia

Człowiek roku 1908 – Władysław Biegański

​Lekarz, filozof, niezmordowany działacz społeczny na wielu polach. Między innymi dzięki jego aktywności w 1908 r. powstał w Częstochowie oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego; kierował nim do wybuchu I wojny światowej.

Historia

Człowiek roku 1916 – Marian Januszajtis-Żegota

Marian Januszajtis, pseudonim Żegota w latach szkolnych w Częstochowie był członkiem młodzieżowych organizacji niepodległościowych, uczestnikiem strajku szkolnego 1905 roku. Później służył w Legionach Polskich. Był generałem Wojska Polskiego, dowódcą 12. Dywizji Piechoty, wojewodą nowogrodzkim.