SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Rysunkowy portret historyka Juliusza Sętowskiego

Historyczny Człowiek Roku
Juliusz Sętowski

Historyczne teksty Juliusza Sętowskiego od wielu lat cieszą się popularnością wśród czytelników CGK. Najnowsze wcielenie tych tekstów to zabawa w przyznawanie tytułu „Człowieka Roku” postaciom zasłużonym dla Częstochowy. Będziemy skakać po strzałce czasu, poznawać wybitne osobowości i odsłaniać zapomniane karty historii.

Historia

Człowiek roku 1904 - Wincenty Makowski

Wincenty Makowski pracował jako rzemieślnik w Warszawie, później był robotnikiem w Hucie „Częstochowa”. Jako bojowiec Polskiej Partii Socjalistycznej 25 grudnia 1904 r. kierował akcją zbrojną, która stała się głośna w całym Królestwie Polskim – próbą wysadzenia pomnika cara Aleksandra II pod Jasną Górą w Częstochowie.

Historia

Człowiek roku 1917 - Mieczysław Kokowski

Mieczysław Kokowski był znanym adwokatem, później sędzią, zasiadał w Radzie Miejskiej, udzielał się na niwie politycznej i społecznej, był działaczem patriotycznym.

Historia

Człowiek roku 1940 - Bolesław Kurkowski

Pracował w Zarządzie Miasta Częstochowy, udzielał się patriotycznie w czasie III powstania śląskiego. W czasie okupacji działał w konspiracji; pomagał zdobyć nowe dokumenty osobom zagrożonym aresztowaniem. Bolesław Kurkowski - człowiek roku 1940.

Historia

Człowiek roku 1896 – Władysław Wrześniowski

Chirurg, działacz społeczny i samorządowy - Władysław Wrześniowski - Człowiek Roku 1896.

Historia

Człowiek roku 1939 - Maria Kostrzewska

Bohaterką kolejnej odsłony cyklu "Człowiek roku 1939" jest Maria Kostrzewska. Pracowała jako nauczycielka, była działaczką harcerską i Polskiego Czerwonego Krzyża. W czasie okupacji niemieckiej, w latach 1939–1942, jako hufcowa kierowała pracą niepodległościową harcerek Szarych Szeregów w Częstochowie.

Historia

Człowiek roku 1929 - Dorota Hassenfeld

Kolejna odsłona cyklu "Historyczny Człowiek Roku". Tym razem opowiadamy o Dorocie Hassenfeld.

Historia

Człowiek roku 1927 – Romuald Jarmułowicz

Z wykształcenia był felczerem. W Częstochowie zasiadał w Radzie Miejskiej. W roku 1927 został wybrany prezydentem miasta Częstochowy.

Historia

Człowiek roku 1902 – Jan Głazek

Z wykształcenia był nauczycielem. W 1902 r. został prezydentem miasta Częstochowy. Urząd ten pełnił z powodzeniem do roku 1915

Historia

Człowiek roku 1919 – Stanisław Nowak

Był lekarzem, nauczycielem w częstochowskich szkołach średnich, działał w samorządzie miasta Częstochowy, udzielał się na niwie społecznej. 27 marca 1919 r., na pierwszym w odrodzonej Polsce posiedzeniu Rady Miejskiej w Częstochowie, został wybrany prezesem Rady.