SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Rysunkowy portret historyka Juliusza Sętowskiego

Historyczny Człowiek Roku
Juliusz Sętowski

Historyczne teksty Juliusza Sętowskiego od wielu lat cieszą się popularnością wśród czytelników CGK. Najnowsze wcielenie tych tekstów to zabawa w przyznawanie tytułu „Człowieka Roku” postaciom zasłużonym dla Częstochowy. Będziemy skakać po strzałce czasu, poznawać wybitne osobowości i odsłaniać zapomniane karty historii.

Historia

Człowiek roku 1902 – Jan Głazek

Z wykształcenia był nauczycielem. W 1902 r. został prezydentem miasta Częstochowy. Urząd ten pełnił z powodzeniem do roku 1915

Historia

Człowiek roku 1919 – Stanisław Nowak

Był lekarzem, nauczycielem w częstochowskich szkołach średnich, działał w samorządzie miasta Częstochowy, udzielał się na niwie społecznej. 27 marca 1919 r., na pierwszym w odrodzonej Polsce posiedzeniu Rady Miejskiej w Częstochowie, został wybrany prezesem Rady.

Historia

Człowiek roku 1906 - Franciszek Dionizy Wilkoszewski

Był właścicielem drukarni i księgarni, redaktorem i publicystą, radnym miasta Częstochowy, działaczem na polu społecznym. Od roku 1906 r. wydawał pierwsze pismo codzienne w Częstochowie – „Gońca Częstochowskiego”. Była to najdłużej ukazująca się gazeta w mieście. Przestała wychodzić w pierwszych dniach najazdu niemieckiego w 1939.

Historia

Człowiek roku 1918 – Mieczysława Biegańska

W roku 1918 Polki uzyskały prawa wyborcze. Najbardziej znaną częstochowianką, która w tymże roku energicznie zabierała głos w sprawie równouprawnienia kobiet, była Mieczysława Biegańska.

Historia

Człowiek roku 1920 – Kazimierz Kühn

Kazimierz Kühn (1875–1957) był przedsiębiorcą, radnym, działaczem społecznym i samorządowym oraz prezydentem Płocka. W maju 1920 r. objął stanowisko starosty powiatu częstochowskiego.

Historia

Człowiek roku 1922 – Edmund Reimschüssel

Od roku 1918 przebywał w Częstochowie, był administratorem jednej z największych fabryk włókienniczych w mieście, działaczem patriotycznym, społecznym i sportowym. W 1922 r. doprowadził do utworzenia Klubu Ogólnosportowego „Victoria” – największego stowarzyszenia sportowego międzywojennej Częstochowy.

Historia

Człowiek roku 1905 – Zofia Garlicka

​W listopadzie 1905 roku, podczas burzliwych wydarzeń nazwanych później przez historyków Rewolucją 1905, Zofię Garlicką (lekarkę, socjalistkę, działaczkę społeczną i niepodległościową) wybrano w Częstochowie na przewodniczącą Związku Kobiet.

Historia

Człowiek Roku 1931 - Henryk Stalens

Znaczącym wydarzeniem w roku 1931 w Częstochowie było odznaczenie najwyższymi orderami francuskim i polskim Henryka Stalensa, przez kilkadziesiąt lat związanego z naszym miastem. Henryk (Henri) Stalens był przemysłowcem i dyrektorem w kilku fabrykach w Częstochowie i Lublińcu, społecznikiem i działaczem patriotycznym na rzecz Polski.