SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Instytucje

Wyświetlone 1-9 z 9 rekordów.
zdjęcie przedstawia logo Gaude Mater

OPK Gaude Mater

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w 1991 roku. Jest miejscem otwartym dla różnych grup odbiorców, a także dla artystów ze wszystkich obszarów sztuki. Zajmuje się organizacją i promocją wydarzeń kulturalnych, upowszechnianiem wyjątkowych zjawisk artystycznych oraz animacją i edukacją kulturalną. Ośrodek tworzy społeczność, którą łączy przede wszystkim jedno – miłość do kultury.


Wśród głównych celów działalności Ośrodka znajduje się między innymi upowszechnianie najbardziej wartościowych zjawisk muzycznych, w tym również światowego dorobku muzyki sakralnej, promowanie polskiej kultury ludowej jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa, popularyzacja lokalnych artystów, animowanie społeczności lokalnej, pobudzanie mieszkańców miasta do podejmowania własnych inicjatyw, tworzenie nowych form edukacji kulturalnej, czy też promowanie miasta Częstochowy.


Ośrodek Promocji Kultury skupia się przede wszystkim na trzech obszarach: muzyce, sztuce i literaturze, przygotowując koncerty, wystawy i spotkania autorskie. Ponadto realizuje inicjatywy i projekty interdyscyplinarne. Organizuje między innymi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Festiwal im. Kaliny Jędrusik, JAZZtochowę, Classic Tea, Koncerty Letnie w Altanie, Dni Europejskiej Kultury Ludowej, Międzynarodowe Biennale Miniatury, Literackie Piątki, Noc Kulturalną. Współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi czy niezależnymi animatorami kultury, a także wspiera osoby zajmujące się kulturą niezawodowo.


Adres: ul. Dąbrowskiego 1

Telefon: 34 324-36-38

WWW: http://gaudemater.pl/

E-mail: biuro@gaudemater.pl

zdjęcie przedstawia logo Filharmonii Częstochowskiej

Filharmonia Częstochowska

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana zaprasza na koncerty Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej, Chóru Filharmonii Częstochowskiej "Collegium Cantorum" oraz koncerty kameralne, rozrywkowe i okolicznościowe. Przy Filharmonii działają zespoły kameralne prezentujące różne style muzyczne. Ważnym obszarem działalności Filharmonii jest oferta edukacyjna skierowana do odbiorców w każdym wieku – dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Jest organizatorem i współorganizatorem dużych wydarzeń takich jak: Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana, Konkurs Wokalny im. J. E. J. Reszków, Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów, Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego.

Filharmonia oferuje możliwość wynajmu sal: koncertowej (825 miejsc) i kameralnej (156 miejsc). Zaplecze i technika sceniczna sali koncertowej umożliwia realizację spektakli operowych, operetkowych i teatralnych, a także projekcję filmów na ekranie kinowym. Dysponujemy nowoczesnymi, przestronnymi wnętrzami (remont i rozbudowa Filharmonii w 2012 r.), obszernym foyer, dużą salą prób oraz patio i salą konferencyjną w części administracyjnej. Umożliwiamy organizację konferencji, sympozjów, zjazdów, jubileuszy i innych uroczystości, imprez estradowych, eventów oraz wystaw plastycznych. Istnieje możliwość organizacji bankietu dla zaproszonych gości.

Filharmonia oferuje też organizację wszelkiego rodzaju koncertów na zamówienie, współpracuje z wieloma znanymi artystami z Polski oraz zagranicy prezentującymi najróżniejsze style muzyczne od klasyki przez jazz do muzyki popularno-rozrywkowej.

Adres: ul. Wilsona 16

Telefon: 34 324 62 48

WWW: https://www.filharmonia.com.pl/

E-mail: sekretariat@filharmonia.com.pl

zdjęcie przedstawia logo Muzeum Częstochowskiego

Muzeum Częstochowskie

Muzeum Częstochowskie, odgrywające istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym miasta, powstało w 1905 r. Głównym jego zadaniem jest gromadzenie i opracowywanie zbiorów. W oparciu o nie prowadzone są prace badawczo-naukowe z zakresu archeologii, etnografii, przyrody, historii, sztuki, a ich efektem – wystawy, publikacje, działania popularyzatorskie, takie jak: sesje, wykłady, wernisaże, spotkania literackie, promocje książek. W oparciu o muzealia i ekspozycje placówka prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, w tym także rodzinne warsztaty plastyczne. Atrakcję dla najmłodszych stanowią też zajęcia odbywające się w Multicentrum „Zodiak” w Parku Staszica.

Muzeum Częstochowskie składa się z wielu obiektów. W Ratuszu przy pl. Biegańskiego obok stałej wystawy historycznej „Dzieje miasta Częstochowy” prezentujemy ekspozycję „Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845-1918” oraz obrazy z kolekcji własnej i wystawy czasowe. Ciekawostką jest możliwość obejrzenia panoramy miasta z wieży widokowej. W Galerii Dobrej Sztuki przy al. NMP 47 pokazujemy stałą ekspozycję „Sztuka Polska XIX i XX wieku”, prezentującą dzieła czołowych rodzimych artystów, a także wystawy zmienne. W Pawilonie Wystawowym i Zagrodzie Włościańskiej w Parku Staszica organizowane są prezentacje czasowe, a w znajdującym się tuż obok Muzeum Górnictwa Rud Żelaza ekspozycja stała przybliżająca dzieje górnictwa rud żelaza w regionie. Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej przy ul. Jasnogórskiej 23 to miejsce, gdzie na stałej wystawie prezentujemy pamiątki związane z życiem poetki. Rezerwat Archeologiczny przy ul. Łukasińskiego 20 – unikatowy obiekt na mapie Polski – mieści zachowany „in situ” fragment cmentarzyska sprzed 2 500 lat. Można w nim też obejrzeć wystawę stałą poświęconą kulturze łużyckiej pt. „Z mroku dziejów”. „Żydzi Częstochowianie” to tytuł ekspozycji, którą pokazujemy w Muzeum Żydów Częstochowian przy ul. Katedralnej 8. Tu też swą siedzibę ma Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy, działający w strukturze Działu Historii.

Muzeum Częstochowskie aktywnie uczestniczy w Nocy Kulturalnej, w Industriadzie – Święcie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Bardzo ważną i lubianą imprezą, odbywającą się każdego roku w maju, jest Noc Muzeów.

Adres: al. Najświętszej Maryi Panny 47

Telefon: 34 360 56 31

WWW: https://www.muzeumczestochowa.pl/o-muzeum/

E-mail: muzeum@muzeumczestochowa.pl

zdjęcie przedstawia logotyp miejskiej galerii sztuki w Częstochowie

Miejska Galeria Sztuki

Budowanie programu wystaw sztuk wizualnych Galerii opiera się na rozpoznawaniu najciekawszych zjawisk i artystów we współczesnej sztuce polskiej, poszukiwaniu najlepszych wzorów, budowaniu relacji z odbiorcą, któremu proponujemy wymianę myśli i wrażeń, sugerujemy wartości artystyczne i prezentujemy różne postawy estetyczne. W MGS prezentowane są zarówno indywidualne wystawy wybitnych artystów polskich, jak i wystawy zbiorowe, zbudowane wokół określonego tematu. Galeria wspiera nowe talenty artystyczne organizując prestiżowe konkursy dla młodych plastyków np. Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. M. Michalika, realizuje też Program Promocji Młodych Antresola oraz prowadzi przeznaczoną dla adeptów sztuki Galerię ZWIASTUN. Wśród wystaw organizowanych przez MGS istotną rolę w budowaniu jej tradycji mają wystawy o charakterze cyklicznym, z których najważniejszą jest Triennale Sztuki Sacrum - cykl wystaw problemowych, w których poprzez prezentację dzieł sztuki poruszane są istotne kwestie ludzkiej egzystencji. Dzięki depozytowi paryskich kolekcjonerów sztuki Anny i Piotra Dmochowskich stałym punktem programu MGS jest wystawa twórczości malarskiej i rysunków Zdzisława Beksińskiego. Wystawa „Beksiński. Drugie Muzeum” (w latach 2006 – 16 „Muzeum Zdzisława Beksińskiego”) eksponowana jest w odrębnej, specjalnie zaaranżowanej sali wystawowej.

Ważną dziedziną aktywności MGS jest także upowszechnianie sztuki filmowej przez działający w strukturach galerii Ośrodek Kultury Filmowej – Kino Iluzja. W ostatnich latach do profilu Galerii wprowadzony został i stopniowo rozbudowany program wydarzeń muzycznych, jak koncerty, recitale, spotkania muzyczne, w tym stały cykl pt. „Nieśmiertelni”.

Adres: al. Najświętszej Maryi Panny 64

Telefon: 34 324 60 57

WWW: http://www.galeria.czest.pl/

E-mail: info@galeria.czest.pl

zdjęcie przedstawia logo kina studyjnego iluzja w Częstochowie

Kino Studyjne OKF Iluzja

Kino OKF Iluzja powstało w marcu 1989 roku. W roku 1990 weszło w struktury Miejskiej Galerii Sztuki.

OKF Iluzja jest kinem o charakterze studyjnym. Priorytetem w ofercie repertuarowej jest kinematografia europejska i filmy polskie, których pokazy uświetniają spotkania z twórcami kina. Do stałych form działalności należą m.in. repliki festiwali filmowych oraz przeglądy problemowe, tematyczne i monograficzne, w których prezentowane są artystyczne filmy z całego świata. Kino prowadzi również bezpośrednie transmisje oper z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, organizuje pokazy spektakli teatralnych z National Theatre , przedstawień baletowych z Teatru Bolszoj oraz wystaw z największych galerii i muzeów świata.

Od początku swej działalności kino pragnie zaspokajać oczekiwania i potrzeby odbiorców. Dojrzałym częstochowianom proponuje cykl programowy Kino Seniora, natomiast najmłodszym filmy w cyklu Młody Iluzjonista. Dla zorganizowanych grup szkolnych przeznaczony jest projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, umożliwiający dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem, pogłębienie ich wiedzy na temat sztuki filmowej, rozwijający ich wrażliwość i przygotowujący do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą. Co dwa lata odbywa się konkurs na film „Częstochowa w kadrze”, przeznaczony dla filmowców – amatorów.

Od kilkunastu lat OKF Iluzja należy do prestiżowego stowarzyszenia Europa Cinemas - międzynarodowego stowarzyszenia kin, wspierających rozpowszechnianie filmów europejskich. Jest również zrzeszone w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Sieci Polskich Kin Cyfrowych. Przynależność do tych organizacji określa charakter wyświetlanego repertuaru: w skali roku minimum 30% seansów stanowią filmy europejskie a 20% - tytuły polskie. Sala kina liczy 120 miejsc, przed filmami nie prezentuje się reklam komercyjnych i nie prowadzi sprzedaży popcornu.

Adres: al. Najświętszej Maryi Panny 64

Telefon: 34 324 22 40

WWW: http://www.okf.czest.pl/

E-mail: okf@okf.czest.pl

zdjęcie przedstawia logo teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Teatr im. A. Mickiewicza

Budowę Teatru im. A. Mickiewicza rozpoczęto w 1926 r. Obecnie zatrudnionych jest 84 pracowników, w tym 19 aktorów. W teatrze są trzy sceny: duża (384 miejsca), kameralna (118 miejsc) i Histrion (40 miejsc). Repertuar częstochowskiego teatru jest zróżnicowany. Widzowie mogą obejrzeć zarówno klasykę dramatu jak i dzieła dramaturgów młodego pokolenia. W repertuarze są także komedie, spektakle muzyczne, bajki etc. W ofercie repertuarowej jest wiele inicjatyw edukacyjnych: warsztaty teatralne, lekcje teatralne, zwiedzanie kulis teatru.

Adres: ul. Kilińskiego 15

Telefon: 34 372 33 04

WWW: https://www.teatr-mickiewicza.pl/

E-mail: info@teatr-mickiewicza.pl

zdjęcie przedstawia logo biblioteki miejskiej w Częstochowie

Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego

Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie jest największą biblioteką publiczną w subregionie północnym Województwa Śląskiego. Powołana do życia przez dr. Władysława Biegańskiego kształtuje kulturę czytelniczą na terenie miasta i regionu od ponad stu lat. Sieć biblioteczna obejmuje Bibliotekę Główną z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży oraz 22 filie dzielnicowe, w tym specjalistyczną Filię Muzyczną. Biblioteka służy wszystkim poszukującym informacji i usług bibliotecznych. Dysponuje materiałami bibliotecznymi zarówno w formie tradycyjnej, jak i zdigitalizowanej. Pracownicy Biblioteki są otwarci na nowe technologie i wykorzystują je w codziennej pracy. W procesie gromadzenia różnorodnych zbiorów bibliotecznych kieruje się sugestiami kompetentnych pracowników, ale także bieżącymi potrzebami czytelników. Bogata i różnorodna oferta kulturalno-edukacyjna częstochowskich bibliotek jest skierowana do różnych grup wiekowych. Obejmuje zarówno tradycyjne lekcje biblioteczne, wykłady, spotkania autorskie, warsztaty, Dyskusyjne Kluby Książki, wystawy, jak i bardziej niecodzienne inicjatywy jak np. spotkania z kulturą żydowską, warsztaty brajlowskie dla dzieci widzących, spektakle, zajęcia jogi czy warsztaty robotyki. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi oraz aktywnie uczestniczy w dużych miejskich projektach, takich jak: „Aleje tu się dzieje”, „Dni Rodziny” czy „Noc Kulturalna”. Realizuje też oryginalne projekty, jak np. Festiwal Bajki. Jest instytucją przyjazną, miejscem spotkań i ciekawego spędzania wolnego czasu.

Adres: al. Najświętszej Maryi Panny 22

Telefon: 34 360-61-18

WWW: http://www.biblioteka.czest.pl/

E-mail: sekretariat@biblioteka.czest.pl

zdjęcie przedstawia logo Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie

Miejski Dom Kultury w Częstochowie

Miejski Dom Kultury (MDK) jest administratorem zespołu budynków przy ulicy Łukasińskiego 50/68 oraz przy ulicy Spadzistej 13. Główny budynek to objęty ochroną ponad stuletni pałacyk Bernarda Hantkego na Rakowie, siedziba dawnego właściciela Huty Częstochowa. Zabytkowe wnętrza tworzą niezapomnianą atmosferę, sprzyjającą artystycznej edukacji i działalności.

W latach 70. XX wieku do obiektu dobudowano salę widowiskową na 417 miejsc oraz krytą pływalnię z brodzikiem dla dzieci. Wraz z rozpoczęciem działalności Miejskiego Domu Kultury, w 2014 roku utworzono saunę suchą w części basenowej, a także uruchomiono studio nagrań. Całość obiektów otoczona jest półtora hektarowym parkiem. MDK jest otwarty na potrzeby wszystkich mieszkańców, zarówno dzieci jak i dorosłych. Stara się zwiększać ofertę, zmieniając rodzaj, charakter i formy pracy w coraz liczniejszych pracowniach. Wszystko to dokonuje w oparciu o aktualne, twórcze potrzeby uczestników. Zadaniem jest proponowanie uczestnikom nowych, atrakcyjnych form zajęć oraz ciekawa oferta kulturalna.

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: nauki i doskonalenia gry na instrumentach; wokalnych;choreograficznych; plastycznych; fotograficznych; teatralnych;kroju i szycia; modelarstwa; dziennikarsko-literackich; ceramicznych; gimnastyki relaksacyjnej, korekcyjnej, aqua aerobicu i nauki pływania.

W MDK działa Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa”. W ramach współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta odbywają się zajęcia na krytej pływalni w ramach programu Powszechnej Nauki Pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych w Częstochowie. W MDK działa galeria, w której prezentowane są m.in. wystawy fotograficzne, plastyczne, architektoniczne, a także odbywają się koncerty kameralne. W okresie ferii zimowych oraz wakacji organizowane są warsztaty o różnorodnej tematyce. Dla zainteresowanych osób cyklicznie odbywają się spotkania, np. szachowe, warcabowe, tańca irlandzkiego, podróżnicze.

Adres: ul. Łukasińskiego 50/68

Telefon: 34 323 12 79

WWW: http://mdk.czest.pl/

E-mail: sekretariat@mdk.czest.pl

zdjęcie przedstawia logo Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie jest od roku 1999 instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego. Jego wcześniejsza działalność jako Wojewódzkiego Ośrodka Kultury rozpoczęła się w roku 1975.

Misją Ośrodka jest wspieranie rozwoju kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego i promowanie najcenniejszych wartości, zarówno w obszarze sztuki współczesnej, jak i tradycyjnej kultury. Ośrodek prowadzi różnorodną działalność animacyjną, artystyczną, edukacyjną, promocyjną i informacyjną. Aktywnie współpracuje z lokalnymi środowiskami, odpowiadając na potrzeby kulturalne. Inspiruje także nowe projekty w zakresie kultury. Oferuje pomoc merytoryczną lokalnym twórcom i zespołom artystycznym. Prowadzi współpracę partnerską z instytucjami kultury oraz jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami, a także innymi organizatorami życia kulturalnego w regionie i w kraju.

Instytucja prowadzi stałą działalność ekspozycyjną w Galerii ART-FOTO, prezentując fotografie polskich i zagranicznych twórców oraz debiutujących autorów. Eksponuje dokonania środowiska fotograficznego w województwie śląskim. Galeria specjalizuje się w zakresie cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego oraz fotografii podróżniczej. Regionalny Ośrodek Kultury wykreował także projekty artystyczne i literackie o długoletniej tradycji. Europejską renomą cieszy się największy w kraju Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO oraz Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z daleka i bliska”. Znaczącym przedsięwzięciem jest Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej.


Adres: ul. Ogińskiego 13a

Telefon: 34 324 46 51

WWW: http://rok.czestochowa.pl./

E-mail: rok@rok.czestochowa.pl