SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Trzy abstrakcyjne obrazy Jolanty Winiszewskiej, Zenona Widaka i Wernera Lubosa
5/2021

Pobierz PDF

JUBILEUSZ UJD

Współpraca między Miejską Galerią Sztuki a wydziałem artystycznym naszej lokalnej uczelni trwa już od dekad. Dlatego nie powinno dziwić, że obie instytucje postanowiły uczcić jubileusz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wyjątkową ekspozycją. Wernisaż tej wystawy zaplanowano na 27 maja i mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli na jak najbardziej otwartą jego formułę.


Po pięćdziesięciu latach od powołania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie (w lipcu 1971 r.), która dała początek tradycjom akademickim Uniwersytetu Humanistyczno--Przyrodniczego im. Jana Długosza, uczelnia świętuje swoje „urodziny”. Jednym z wydarzeń jubileuszowych będzie wystawa przygotowana przez Wydział Sztuki UJD oraz Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie. Ekspozycja składa się w istocie z trzech pokazów: salę Śląską wypełni Katedra Malarstwa (kuratorzy: Adam Rokowski, Agata Strąciwilk, Artur Wawrzkiewicz), salę Gobelinową – Katedra Grafiki (kurator: Marek Mielczarek). Wystawa przygotowana przez zespół Miejskiej Galerii Sztuki i prezentowana w sali Poplenerowej będzie natomiast ukłonem dla wielu artystów, byłych pracowników uczelni, którzy wykreowali, a następnie rozwijali wyższą szkołę w Częstochowie, kształtując postawy artystyczne kolejnych roczników absolwentów. Z tego punktu widzenia zasadne jest zgromadzenie dzieł starszych i nadanie ekspozycji wymiaru historycznego. Znajdą się tu dzieła ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, zbiorów własnych Galerii oraz kolekcji prywatnych, w tym zasobów artystów.


Wystawa zorganizowana na 50-lecie Wydziału Sztuki UJD pokazuje wycinek aktualnego dorobku twórczego pedagogów oraz studentów. Osobno prezentowana jest Katedra Malarstwa oraz Katedra Grafiki - obecnie stanowiących trzon Wydziału, towarzyszy im wystawa prezentująca byłych pracowników obecnego Wydziału Sztuki i jednostek uczelni, z których Wydział wyrósł - opowiada jeden z kuratorów, Adam Rokowski. - Kilkadziesiąt lat pracy artystycznej i pedagogicznej ugruntowało pozycję Wydziału jako liczącego się ośrodka artystycznego w regionie. Absolwenci malarstwa i grafiki naszej uczelni coraz częściej są zauważani jako ciekawi artyści, obecni na wystawach w Polsce i poza granicami.


Prezentacja da możliwość oceny oraz porównania bieżących i historycznych rozwiązań, w różnych obszarach badawczych - dodaje kolejny kurator wystawy, Marek Mielczarek - Przekonamy się, czy nauka i sztuka, nie będące tym samym, mogą się wzajemnie wzbogacać? Może razem dążyć do kompletności ludzkiego poznania? Czy i jak, wymykające się kategoriom naukowym imponderabilia – zjawiska, wartości działające, ale niedające się ani zmierzyć, ani zważyć - da się ująć w kategoriach malarskich? A może badaniom artystycznym powinien podlegać sam język sztuki? Osobiście jestem przekonany, iż wypełnieniem prawa (nauki) jest miłość (do sztuki). Miłość nie wyrządza zła bliźniemu.


Ekspozycjom będzie towarzyszył katalog, znajdą się w nim fotografie prac, fotografie uczestniczących w wystawie artystów, teksty oraz noty biograficzne.


oprac.af