SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Rysunkowy portret poetki Haliny Poświatowskiej
7/2021

Pobierz PDF

KONKURSY W ROK-U

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w dwóch konkursach: 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej oraz w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Video, ergo sum - Widzę, więc jestem”.


Konkurs im. Haliny Poświatowskiej ma na celu pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, promocję utalentowanych poetów, integrację środowisk literackich oraz zainteresowanie mieszkańców Częstochowy i regionu formą wyrazu artystycznego, jaką jest poezja. Konkurs jest adresowany do twórców po debiucie (dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym) oraz debiutujących, których wiersze nie były dotąd publikowane. W konkursie mogą brać udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, w wieku od 16 lat. Warunkiem jest nadesłanie zestawu wierszy (niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich ani nienagradzanych w innych konkursach poetyckich, niepublikowanych również na portalach literackich) zawierającego do 5 utworów własnego autorstwa i o dowolnej tematyce. Prace konkursowe należy przesłać do 10 września br. do godz. 14.00 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: poezja@rok.czestochowa.pl. Nadesłany zestaw wierszy powinien być opatrzony słownym godłem oraz odpowiednim opisem: „debiut” lub „po debiucie”. Do wiadomości należy dołączyć w formie skanu wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej organizatora www.rok.czestochowa.pl). Jurorzy otrzymają do oceny wyłącznie zestawy wierszy opatrzone godłami, bez wglądu w nazwiska autorów. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują na stronie: https://rok.czestochowa.pl/n/42.-ogolnopolski-konkurspoetycki-im.-haliny-poswiatowskiej-101


Zonkurs fotograficzny „Klimaty Częstochowy” wraca po blisko trzyletniej przerwie – do udziału w nim zaprasza Miasto Częstochowa wraz z Muzeum Częstochowskim. To już jego 14. edycja. Celem ,,Klimatów” jest ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych Częstochowy, pokazanie za pośrednictwem fotograficznego medium życia w najróżniejszych jego obszarach. Mile widziane jest niebanalne potraktowanie „Klimatów”. Termin nadsyłania prac mija o północy, 10 października 2021 roku, a uczestniczki i uczestnicy nadsyłają je poprzez specjalny panel na stronie www.klimatyczestochowy.pl (po wcześniejszej rejestracji). Tym razem najlepsze zdjęcia wybierze jury w składzie: Łukasz Kolewiński, Piotr Kras, Kamil Pawlik oraz Jarosław Respondek. Główna nagroda w konkursie to 1900 zł, druga – 1100 zł, a trzecia – 700 zł. Wystawa pokonkursowa planowana jest na listopad w Pawilonie Wystawowym w Parku im. ks. Stanisława Staszica. Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.klimatyczestochowy.pl .