SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Obraz Justyny Warwas i obraz Bartosza Frączka
11/2019

Pobierz PDF

SZTUKA – EDUKACJA – NAUKA

Już 21 listopada o godzinie 18.00, w Miejskiej Galerii Sztuki będziemy mieli okazję zobaczyć trzy korespondujące ze sobą wystawy: wystawę dyplomów obronionych na malarstwie na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie, retrospektywę Mariana Jarzemskiego oraz wystawę problemową „Terror malarstwa czy dyktatura rysunku”


Kuratorzy wystaw - dr Jakub Jakubowski, dr Adam Rokowski, mgr Artur Wawrzkiewicz - połączyli trzy pozornie różne ekspozycje hasłem przewodnim: „Sens”. Twórczość artystyczna, mimo różnych tematów czy form przekazu, zawsze zawiera jakiś głębszy sens czy sensy, które nadał jej artysta i których odczytaniem zajmuje się odbiorca. To zwykle po stronie tego drugiego leży najtrudniejsze zadanie. Zaczynając od banalnego:„co twórca miał na myśli”, kończąc na:„jakie wartości, znaczenie, symbolikę, rodzaj wypowiedzi mamy przed sobą”.


Te trzy wystawy są również pytaniem o sposoby myślenia o dziele czy twórczości, a także pokazują artystyczną drogę możliwości. Mamy tu zestawienie wizji świata i sztuki młodych ludzi, którzy w zasadzie dopiero zaczynają swoją drogę twórczą, z wystawą problemową, która zadaje pytanie o rolę i wagę rysunku oraz malarstwa, po wystawę przekrojową wieloletniego pedagoga Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Mariana Jarzemskiego. Te różne etapy i wizje widzenia oraz tworzenia mogą pokazać zarówno zasadnicze różnice w myśleniu o sztuce młodych i starszych artystów, jak i naświetlić podobieństwa, które ich łączą. Z pewnością dla widzów będzie to ciekawa podróż, bo zawierająca wiele zaskoczeń i niewiadomych.


Wystawa młodych będzie prezentacją wybranych prac dyplomowych, które powstały na przestrzeni piętnastu lat istnienia kierunku malarstwo na UJD. Cykle prac pokazują swoisty dialog między studentem i jego promotorem. Każda pracownia jest inna i w dużej mierze to właśnie relacje mistrz-uczeń mają na to wpływ. Wybór właściwej pracowni ma często ogromne znaczenie dla dalszej twórczej pracy młodego artysty. I choć dzisiaj w większości akademii można je zmieniać w trakcie kształcenia, to jednak bardzo często studenci podejmują wybór bardzo świadomie, w oparciu o znajomość twórczości oraz myślenia profesora i w pracowni zostają aż do dyplomu.


Wystawa problemowa „Terror malarstwa czy dyktatura rysunku”ma zaś pokazać ścisły związek, jaki od wieków łączy te dwie formy. Czym jest rysunek w malarstwie? Czy jest potrzebny? Niezbędny? A może już najwyższa pora, aby spojrzeć na niego w sposób nowy, odrębny, znajdując dla niego inne, należne mu, osobne miejsce? W tej części wystawy swoje prace prezentować będą pracownicy Katedry Malarstwa UJD, artyści z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. Cykl zwieńczy pokaz wybranych prac Mariana Jarzemskiego , który jest przekrojowym spojrzeniem na twórczość tego artysty i pedagoga.


Nad całym projektem unosi się hasło: „Uniwersytet Sztuki/Sztuka Uniwersytetu”. Czym zatem jest dziś uniwersytet, czy wciąż może i powinien kształcić artystów? Czy artysta potrzebuje dziś uniwersytetu? A może to uniwersytet potrzebuje artystów? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi możemy poszukać od 21 listopada aż do 5 stycznia 2020 roku, w Miejskiej Galerii Sztuki.


Sylwia Góra