SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Okładka książki ?7 Dywizja Piechoty. Zapomniani Bohaterowie 1939?, fotografia żołnierza w okopach
8/2019

Pobierz PDF

ZAPOMNIANI BOHATEROWIE

Ekspozycja „7 Dywizja Piechoty. Zapomniani Bohaterowie 1939”, przygotowana w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, ma być pierwszą w Częstochowie wystawą przypominającą mieszkańcom historię bitwy, którą żołnierze, dowodzeni przez gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego, stoczyli we wrześniu 1939 r. w obronie miasta.


Żołnierze dywizji z wielkim powodzeniem przeprowadzili wówczas zadania opóźniające w tym rejonie. Od 1 do 4 września toczyli walki zakończone wymarszem z umocnionych pozycji obronnych na rozkaz dowódcy Armii Kraków gen. Antoniego Szyllinga. Wymarsz ten nie miał znamion ucieczki, ale był wykonanym na rozkaz dowódcy planowym odejściem z pozycji o charakterze opóźniającym. Niestety, ewakuacja ludności w 1939 r. i działania propagandowe po 1945 r. spowodowały, że walki te są obecnie prawie całkowicie zapomniane – pamięć o ofierze żołnierzy 7 Dywizji Piechoty zatarła się w świadomości mieszkańców Częstochowy i okolic, wyparta przez informacje o bitwie pod Mokrą z udziałem Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Wystawa ma na celu przypomnieć mieszkańcom Częstochowy oraz odwiedzającym nasze miasto pątnikom i turystom o walkach żołnierzy 7 Dywizji Piechoty w 80. rocznicę ich stoczenia, ukazać ich wysiłek i poświęcenie. Ekspozycja ma też przedstawić wyposażenie Wojska Polskiego z 1939 r.


Uroczyste otwarcie wystawy zaplanowano na 31 sierpnia o godz. 17.00, w Pawilonie Wystawowym w Parku im. S. Staszica.


Adam Kurus, Mariusz Grzyb