SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Małe baletnice
6/2019

Pobierz PDF

BALET Z HISTORIĄ

Rok 2019 jest dla częstochowskiego Społecznego Ogniska Baletowego wyjątkowy, związany jest bowiem z obchodami 60-lecia istnienia placówki.


Społeczne Ognisko Baletowe powstało we wrześniu 1958 roku z inicjatywy aktora Teatru im. Adama Mickiewicza – Adama Nowakiewicza i jego żony Jadwigi Nowakiewicz. Pierwszym dyrektorem Ogniska był Józef Śliwiński, a później funkcję tę kolejno pełnili: w latach 1960–1976 - Eugeniusz Nysar; w latach 1976–1987 - Anna Lechowicz; w latach 1987–1994 - Ewa Mrzygłód. Od 25 lat stanowisko dyrektora piastuje Urszula Brylewska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Warszawskiej Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza, wieloletnia tancerka-solistka i pedagog baletu Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, laureatka odznaczenia „Zasłużony działacz kultury” oraz Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie promocji i ochrony dóbr kultury.


W 2000 roku, z inicjatywy Dyrektor Urszuli Brylewskiej, utworzona została w Częstochowie Społeczna Szkoła Baletowa. Placówka ta, zarejestrowana w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, ściśle współpracuje z Ogniskiem, umożliwiając najzdolniejszym tancerkom i tancerzom rozwijanie ich talentu i umiejętności. Prowadzone tu przez profesjonalną kadrę pedagogiczną zajęcia – z zakresu tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego i współczesnego – stwarzają solidną podstawę do kontynuowania nauki w państwowych szkołach baletowych. Nad działalnością SOB i SBB sprawuje patronat Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „TERPSYCHORA”.


Sześćdziesięcioletni okres działalności Ogniska obfitował w wydarzenia artystyczne. Najważniejsze z nich to organizowane na zakończenie każdego roku szkolnego popisy. Prezentacje te, odbywające się najczęściej na scenie Filharmonii Częstochowskiej, są jednocześnie najlepszym sprawdzianem umiejętności wszystkich grup wiekowych i interesującym widowiskiem, realizowanym w atrakcyjnej dla publiczności oprawie scenograficzno-kostiumowej. Przygotowując kolejne programy choreograficzne, SOB i SBB sięgają po najsłynniejsze balety świata (m.in.„Dziadek do orzechów” P. Czajkowskiego, „Kopciuszek” S. Prokofiewa) i dzieła wielkich mistrzów muzyki klasycznej (m.in. „Cztery pory roku”A.Vivaldiego).


Ognisko i Szkoła obecne są w życiu społeczno-kulturalnym naszego miasta – m.in. organizując występy w ramach Dni Częstochowy, czy pokazy taneczne dla dzieci i młodzieży z częstochowskich placówek oświatowych, dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.Taniec klasyczny w wykonaniu wychowanków SOB i SBB podziwiano także w innych miastach polskich oraz poza granicami kraju (m.in. w Phorzheim, Lourdes, Geel).


Działaniom kadry Społecznego Ogniska Baletowego i Społecznej Szkoły Baletowej niezmiennie przyświeca wiara w to, że sztuka tańca wszechstronnie rozwija i kształtuje osobowość młodego człowieka, wyzwalając w nim potrzebę piękna i harmonii, narzucając wewnętrzną dyscyplinę, wzbogacając wrażliwość, ucząc wyrażania emocji.


Agnieszka Lipińska