SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Czarno-biała archiwalna fotografia biegnących lekkoatletów
6/2018

Pobierz PDF

STADION LEKKOATLETYCZNY

Minęło ponad 100 lat od rozegrania pierwszych zawodów sportowych w miejscu, gdzie obecnie (pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Kilińskiego) znajduje się Miejski Stadion Lekkoatletyczny.


Teren, na którym położony jest stadion, od 1907 r. przylegał do koszar wybudowanych przez właściciela pobliskiego zakładu ogrodniczego – Karola Zawadę. Stacjonowały tam rosyjskie 7 i 8 Pułk Strzelecki. Częściowo plac przed koszarami służył do apeli i ćwiczeń wojskowych, lecz nie tylko. W 1912 r. na równym i płaskim terenie, gdzie żołnierze ćwiczyli musztrę, wylądował aeroplanem Michał Scipio del Campo - w latach 1910–1913 uczestnik wielu pokazów lotniczych w Królestwie Polskim i za granicą.

Od roku 1914 do 1916 koszary stały opuszczone. W tym okresie plac apelowy wykorzystywany był do rozgrywania spotkań piłkarskich. Niektóre z nich przyciągały rzesze kibiców. We wrześniu 1915 r. rozegrano tu mecz piłkarski pomiędzy drużyną Czenstochovia i zespołem złożonym z pracowników fabryki włókienniczej Peltzerów. Dochód ze sprzedaży biletów miał zasilić kuchnię nr 3 „Doraźnej Pomocy”. W początkach lat 20. XX w. plac przy koszarach 27 Pułku Piechoty służył do treningów (obok innych boisk) Częstochowskiemu Klubowi Sportowemu Orlęta. Ćwiczyły tu sekcje piłkarska i lekkoatletyczna.

Boisku usytuowanemu przy koszarach, charakteru obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia nadała dopiero działalność Wojskowego Klubu Sportowego 27 Pułku Piechoty. Wśród ośmiu sekcji prowadzonych przez ten klub, najważniejszą była lekkoatletyczna. Utworzony w 1922 roku WKS 27 pp był organizatorem licznych zawodów sportowych, m.in. corocznych mistrzostw lekkoatletycznych 7 Dywizji Piechoty. 24 czerwca 1923 r. na wspomnianym obiekcie został rozegrany miting lekkoatletyczny, w którym rywalizowało (w dwunastu konkurencjach) siedem częstochowskich klubów. Podczas okupacji niemieckiej, w latach 1941–1945, koszary Zawady wraz z przylegającym do nich placem apelowym i stadionem sportowym były ogrodzone drutem kolczastym. Niemcy urządzili tu Stalag 367 Nordkaserne – obóz jeniecki, w którym od 1941 r. przetrzymywano żołnierzy radzieckich, a od 1943 r. włoskich.

W październiku 1946 r. zarząd miasta Częstochowy przekazał teren w długoletnią bezpłatną dzierżawę Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Legion. Od tej pory - głównie siłami młodzieży tegoż klubu, a od 1948 r. (po połączeniu Legionu z Częstochowskim Klubem Sportowym) Klubu Sportowego Brygada - starano się doprowadzić do użytku zdewastowany przez wojnę obiekt. Z kasy klubu przeznaczono na ten cel znaczne sumy. O ciekawym wątku sportowym z tego okresu wspomina Witold Hupka, od 1949 r. student Szkoły Inżynierskiej. Z jego przekazu dowiadujemy się, że w latach 1949-1950 młodzież (niezrzeszona w żadnym klubie) organizowała na bieżni stadionu wyścigi motocyklowe.

W 1956 r., po licznych reorganizacjach i zmianach strukturalnych w częstochowskim sporcie, gospodarzem obiektu stał się Częstochowski Klub Sportowy Budowlani. Klub był wielosekcyjny, dopiero u progu lat 60. zaczęła dominować w nim lekkoatletyka. Wówczas począł dojrzewać pomysł gruntownego remontu stadionu. Przebudowa została wykonana w latach 1962–1966 według projektu i pod nadzorem inż. Henryka Sącińskiego - lekkoatlety, później działacza klubu. Wykonano bieżnię szutrowo-żwirową, skocznie i rzutnie, boiska do gier zespołowych (siatkówki i koszykówki), a także wybudowano trybuny dla 3 tysięcy osób. Posadzono przy tym kilkanaście tysięcy krzewów i drzewa. Połowa prac została wykonana w czynie społecznym - pomagały częstochowskie zakłady: m.in. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, Zarząd Zieleni Miejskiej.

Kolejna modernizacja stadionu miała miejsce w latach 1999–2000. Odwodniono wówczas płytę boiska, zbudowano tartanową bieżnię (6–torową i sprinterską 8–torową), powstało zaplecze z natryskami, szatniami i pomieszczeniami gospodarczymi. Stadion uzyskał certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i wkrótce stał się obiektem administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Odbywa się tu szereg imprez sportowych i rekreacyjnych, począwszy od zawodów szkolnych, aż do mitingów, w których biorą udział gwiazdy światowej lekkoatletyki (Memoriał Artura Szymy i Artura Ociepy). Na stadionie ćwiczą lekkoatletki i lekkoatleci CKS Budowlani, Towarzystwa Lekkoatletycznego Orlęta, a także zawodniczki i zawodnicy trenujący rugby.

Juliusz Sętowski