SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Malarstwo Mariusza Stanowskiego przedstawiające grupę ludzi
2/2019

Pobierz PDF

PORTRETY I GRUPY LUDZI

Malarstwo Mariusza Stanowskiego programowo składa się z serii obrazów do których m.in. należą: „Cytaty”, „Akty”, „Znaki”. Na wystawie w częstochowskiej galerii artysta pokazuje dwie serie: „Portrety” i „Grupy ludzi”. Znajdą się tu obrazy, które w ramach tych serii powstawały na przestrzeni 30 lat, pierwsze z 1986 i ostatnie z 2019 roku. Pozwoli to z jednej strony na porównanie zmian, jakie w tym czasie się w nich dokonywały, a z drugiej, na zauważenie łączącej je wspólnej koncepcji.

Mariusz Stanowski ukończył studia na Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechaniki Precyzyjnej ) oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Wzornictwa), gdzie następnie pracował przez kilka lat jako projektant i pracownik dydaktyczny. Równolegle studiował malarstwo w pracowni prof. Tadeusza Dominika.

Od 1984 r. zajmuje się głównie malarstwem i teorią sztuki. Jest autorem prac teoretycznych z zakresu percepcji struktur wizualnych oraz samej twórczości. Jako malarz zadebiutował wystawą w Muzeum Sztuki Współczesnej Vikingsberg w Helsinborgu, razem z Tadeuszem Dominikiem, Janiną Dobrzyńską i Andrzejem Podkańskim. W 1985 r. w jego malarstwie znaczną rolę zaczęła odgrywać świadomość, a tworzywem, oprócz tradycyjnych środków malarskich, stały się również pojęcia i treść. Jest to też próba połączenia malarstwa z konceptualizmem. Realizował wiele wystaw indywidulanych, uczestniczył w wystawach zbiorowych, ostatnio także współtworzył wystawę „Wolność sztuki. Niepodległość artysty” w Muzeum Częstochowskim.