SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

Rysowane białe wzory przypominające druty na szarym tle
1/2019

Pobierz PDF

ZDOBYWCY AMERYKI Z CZĘSTOCHOWY

Przy Politechnice Częstochowskiej od 2002 roku funkcjonuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie, pierwsza na świecie poza Stanami Zjednoczonymi sekcja The Wire Association International. Na temat działalności Stowarzyszenia rozmawiamy z jego prezesem, prof. dr. hab. inż. Janem W. Pilarczykiem.

Michał Wilk: Dla wielu osób nazwa Międzynarodowego Stowarzyszenia Ciągarskiego może wydać się niezrozumiała. Może więc zaczniemy od wytłumaczenia, co się za tą nazwą kryje i na czym polega działalność Stowarzyszenia?
prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk:
Naszym głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju polskiego przemysłu ciągarskiego, kablowego i innych gałęzi przemysłu z tym związanych oraz promocja tej działalności, np. podczas targów, seminariów czy konferencji naukowych. Współpracujemy z czołowymi ośrodkami w tej dziedzinie na świecie, wygłaszamy referaty na międzynarodowych konferencjach, również w Stanach Zjednoczonych, organizujemy wiele wydarzeń branżowych i naukowych. Do tego publikujemy artykuły w prestiżowym czasopiśmie „Wire Journal International”, przeznaczonym m.in. dla przedsiębiorców czy inżynierów związanych z obszarem produkcji drutów stalowych i z metali nieżelaznych oraz wyrobów z drutu.

Polska sekcja The Wire Association International była pierwszą sekcją powołaną poza USA, teraz towarzyszą jej te w Indiach i we Włoszech. To więc ogromne wyróżnienie zarówno dla Polski, jak i przede wszystkim dla Częstochowy i Politechniki Częstochowskiej, że może być siedzibą takiej organizacji, prawda?


Zgadza się. W latach 90. ubiegłego wieku włożyliśmy z prof. Bogdanem Golisem ogromny wysiłek w wygłaszanie referatów na forum The Wire Association International (WAI). To było wielkie wyzwanie, by „zdobyć Amerykę”. Przez lata konsekwentnie pracowaliśmy na swoją pozycję, dzięki czemu w 1999 roku Zarząd WAI na posiedzeniu w Atlancie zdecydował o powołaniu Poland Chapter, czyli naszego oddziału, który w 2002 roku zarejestrowaliśmy jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce, z siedzibą właśnie w Politechnice Częstochowskiej.

Co więcej, Stowarzyszenie może pochwalić się tym, że jego członkowie zdobywają prestiżowe nagrody takie, jak Mordica Memorial Award...

WAI powstało w 1930 roku i pierwszym prezydentem organizacji był John Mordica. W 1969 roku postanowiono, że za wybitne osiągnięcia w branży ciągarskiej będzie wręczało się nagrodę właśnie jego imienia. W naszym przypadku zdobyli ją prof. Bogdan Golis w 2000, ja w 2004 roku - obaj otrzymaliśmy ją w zakresie stali a w 2015 roku w zakresie metali nieżelaznych prof. Tadeusz Knych z AGH. Wzorując się na tej nagrodzie ustanowiliśmy Nagrodę im. Profesora Mariana Schneidera, prekursora polskiego ciągarstwa, którą w skali światowej otrzymali m.in. Jose Atienza Reira z Hiszpanii, Kazunari Yoshida z Japonii, czy Roger Wright z USA. To pokazuje, jak ważną funkcję pełni nasze stowarzyszenie.

W październiku ubiegłego roku odbyło się 10. Seminarium naukowe, na ten rok zaplanowano 8. Międzynarodową Konferencję Ciągarską. Jakie jeszcze plany na przyszłość ma Stowarzyszenie?

Przede wszystkim chcemy kontynuować to, co zaczęliśmy. Planujemy jeszcze bardziej zacieśniać kontakty z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i organizacjami branżowymi po to, by wymieniać się doświadczeniami. Chcemy wspierać oraz integrować środowiska ciągarskie, staramy się dobierać proporcje tak, by spotykali się nie tylko sami naukowcy, ale i przedsiębiorcy. Stąd biorą się nasze seminaria i konferencje, jak chociażby ta zaplanowana na 6-8 listopada 2019 roku. Widzimy też, jak nasi współpracownicy dojrzewają naukowo i awansują zawodowo, co nas cieszy, jednak czekamy na kolejne młode osoby, które do nas dołączą i przyczynią się do dalszego rozwoju Stowarzyszenia. Poczucie wagi naszej działalności oraz pasja - to ma ogromne znaczenie.

Więcej szczegółowych informacji na temat Stowarzyszenia można znaleźć na stronie: msc.wip.pcz.pl