SZUKAJ
CO/GDZIE/KIEDY W CZĘSTOCHOWIE Portal kulturalny

 Franciszek Czarnecki

Człowiek roku 1921 - Franciszek Czarnecki

19 października 2022
Rysunkowy portret historyka Juliusza Sętowskiego
Udostępnij

Służył w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, jako oficer Wojska Polskiego walczył w wojnie z Rosją bolszewicką. W 1921 r. wyszkolił pod względem wojskowym grupę częstochowskich ochotników i wraz z nimi wziął udział w III powstaniu śląskim.

Franciszek Czarnecki (1895–1942), urodził się 4 marca 1895 r. w Częstochowie. Był synem Ludwika i Julianny z Nowaków. Pracował w Częstochowie jako stolarz. W latach 1911–1914 należał do Polskiej Partii Socjalistycznej. W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich; służył w 4. pułku piechoty. W lipcu 1917 r. został internowany w wyniku tzw. kryzysu przysięgowego; przetrzymywany był w obozach w Szczypiornie i Łomży.

W maju 1918 r. Czarnecki powrócił do Częstochowy - działał w Polskiej Organizacji Wojskowej, następnie wstąpił do Polskiej Siły Zbrojnej. Od marca 1919 r. służył w Częstochowie w 7. batalionie strzelców, później pełnił służbę na Posterunku Wywiadowczym nr 3 (Praszka) Biura Wywiadowczego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich. Od 1 lutego do 25 listopada 1920 r. służył w 1. pułku artylerii polowej Legionów; uczestniczył wraz z pułkiem w wojnie z Rosją bolszewicką. Z wojska został zdemobilizowany 25 listopada 1920 r. Brał udział w akcji plebiscytowej na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Na terenie wapienników na Złotej Górze w Częstochowie prowadził ćwiczenia w strzelaniu dla ochotników, którzy mieli walczyć na Górnym Śląsku. Wraz z grupą częstochowian wziął udział w III powstaniu śląskim; od 2 maja do 19 czerwca 1921 r. był dowódcą 5. kompanii 1. batalionu Podgrupy „Butrym” Grupy „Północ”. Od 19 czerwca do 22 lipca 1921 r. był dowódcą 1. batalionu 8. Tarnogórskiego Pułku Piechoty, pełnił też funkcję oficera inspekcyjnego.

middle-czlowiek_1900px.jpg

Od roku 1923 Franciszek Czarnecki służył w Policji Państwowej w Częstochowie (w służbie śledczej, w 1936 r. był starszym przodownikiem). Od 1924 r. należał do częstochowskiego koła Związku Powstańców Śląskich. W czasie okupacji niemieckiej został aresztowany (wiosną 1940 r.) i wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tam zginął 18 marca 1942 r.

Odznaczono go m.in. Krzyżem Niepodległości (12 maja 1931 r.), Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi (1924 r., w Częstochowie) oraz Gwiazdą Górnośląską (1927 r.).

Na fotografii Franciszek Czarnecki stoi czwarty od lewej.

Cykle CGK - Autorzy